Njoftim për kandidatët e suksesshëm në konkursin “Marrëveshje për shërbime të veçanta”

1.  Zyrtar për shërbime studentore në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

2.  Zyrtar për shërbime studentore në Fakultetin Juridik

Kliko këtu

3. Zyrtar për shërbime studentore në Fakultetin e Edukimit

Kliko këtu

4. Zyrtar i prokurimit

Kliko këtu

5. Asistent ekzekutiv

Kliko këtu