Njoftim për kandidatët e suksesshëm, personeli akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandiatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetet e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” i datës 13.09.2018.

Kliko këtu