Njoftim për kandidatët e suksesshëm: Zyrtar i të Hyrave Financiare dhe Zyrtar për Shpenzime

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatët e suksesshëm- Zyrtar i të Hyrave Financiare dhe Zyrtar për Shpenzime.

Kliko këtu