Njoftim për kandidatët e suksesshëm

Këtu mund ta gjeni njoftimin për kandidatët e suksesshëm për pozitat: “Zyrtar i shërbimeve studentore” dhe “Zyrtar për mirëmbajtjen e uebfaqes”.

Kliko këtu: Njoftimi, kandidatet e suksesshem