Njoftim për kandidatët që janë pranuar në afatin e dytë të konkursit për bachelor dhe afatin e parë master me nr. protokoli 1758 të datës 06.10.2021.

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatët që janë pranuar në afatin e dytë të konkursit për bachelor dhe afatin e parë master me nr. protokoli 1758 të datës 06.10.2021:

Njoftim