Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën: “Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa”

Këtu mund ta gjeni njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën: “Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa”.

Kliko këtu: Njoftim, kandidati i suksesshem