Njoftim për kandidatin e suksesshëm për pozitën “Zyrtar për infrastrukturë dhe menaxhim të objekteve”.

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatin e suksesshëm për pozitën “Zyrtar për infrastrukturë dhe menaxhim të objekteve”.

Kliko këtu