IMG 3116

Njoftim për organizimin e aktiviteteve akademike sipas vendimit të qeverisë 01/05, dt. 05.04.2021

Njoftojmë të gjithë personelin akademik dhe studentët e Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, se të gjitha aktivitetet akademike në Universitet do të zhvillohen në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, me numër 01/05 të datës 05.04.2021, për Masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin, parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID 19.

Vendimi