Organizimi i Konferencës Ndërdisiplinore Ndërkombëtare me datë 16-17 nentor 2018.

THIRRJE PËR pjesëmarrje në Konferencën Ndërdisiplinore Ndërkombëtare”Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global”

Bashkangjitur gjeni detajet rreth kësaj konference.

Kliko këtu: Intro Konferenca