ERMZ1147

Njoftim për paraqitjen e provimeve

Njoftohen studentët se paraqitja e provimeve për afatin  mars- maj të absolventëve fillon nga data 13.05.2020 dhe zgjat deri më 18.05.2020. Studentët kanë të drejtë të paraqesin dy provime një provim për afatin e marsit dhe një provim për afatin e majit, provimet do të mbahen nga data 20.05.2020 deri me 22.05.2020.

Ndërsa për afatin e prillit paraqitja e provimeve fillon nga data 19.05.2020 deri me 24.05.2020, provimet do të mbahen nga data 25.05.2020 deri me 29.05.2020.

Provimet ne afatet e lartcekura do të mbahen online në modulin E-provimi, me  kohen e mbajtjes së provimeve dhe specifikave tjera do njoftoheni nga ueb-faqja e Umib-it