Njoftim për orarin e mbajtjes së provimeve në afatin e tetorit

Njoftohen studentët e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike se do të organizohet mbajtja e dy provimeve për afatin e tetorit, të cilat vlejnë për arritjen e kushtit.

Provimet e muajit tetor, organizohen më 20.10.2018 dhe 27.10.2018, sipas këtij orari;

  • Makineri Prodhuese dhe Inxhinieri Ekonomike, nga ora 13.00.
  • Informatikë Inxhinierike, nga ora 15.00.