Mbrojtja nga Corona Virus
Foto 1

Njoftim për punën e Rektoratit dhe Administratës Qendrore të UMIB-it, gjatë situatës së krijuar si pasojë e Covid -19

Universiteti i Mitrovicës “ISA BOLETINI”

18.03.2020

Njoftim për punën e Rektoratit dhe Administratës Qendrore të UMIB-it, gjatë situatës së krijuar si pasojë e Covid -19

Të dashur studentë, staf dhe palë të interesuara,

Bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës, lidhur me situatën e krijuar me Covid-19, dhe deri në një situate më të mirë, Rektorati dhe Administrata Qendrore e Universitetit të Mitrovicës, ju njofton se ka vënë në dispozicion stafin esencial, i cili do të jetë i qasshëm dhe fleksibil në kryerjen e shërbimeve të domosdoshme, të cilat do të kërkohen, por edhe pyetjeve që do të adresohen nga ana juaj, për shërbimet e nevojshme në rektoratin dhe administratën e UMIB-it.

Ju lutem, gjeni në vijim emailed kontaktuese për secilën zyrë brenda Rektoratit dhe Administratës Qendrore të UMIB – it:

– Zyra e rektorit [email protected]

– Zyra e sekretarit të përgjithshëm – [email protected]

– Zyra e personelit – [email protected]

– Zyra për shërbime studentore dhe diploma –[email protected]

– Zyra e TI – se -itsupport@umib.net

– Zyra e financave – [email protected]

– Informim dhe komunikim me publikun – [email protected]

– Prokurimi – [email protected]

– Zyra për çështje akademike – [email protected]

– Arkiva – [email protected]

– Zyra ligjore – [email protected]

– Emaili në dispozicion për mediat dhe pyetjet e tjera të përgjithshme: [email protected]

Lidhur me kërkesat tuaja që i keni për njësitë akademike luteni që t’i kontaktoni në emailet e publikuar në uebfaqe te fakulteteve përkatëse.

Duke shpresuar që situata e krijuar, si pasojë e pandemisë Covid-19, do të tejkalohet sa më parë, UMIB bën thirrje për kujdes të shtuar drejt mbrojtjes së shëndetit të vetvetes, familjes dhe shoqërisë.