CampusLines

Njoftim për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv të personelit akademik dhe administrativ të UIBM-së

Bashkangjitur gjeni vendimin për shfrytëzimin e pushimit vjetor kolektiv të personelit akademik dhe administrativ të UIBM-së:

Vendim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X