Konvikti

Njoftim për shtyerjen e afatit për mbajtjen e testit për vlerësimin e njohurive nga Gjuha angleze për nivelin B1

Njoftim për shtyerjen e afatit për mbajtjen e testit për vlerësimin e njohurive nga Gjuha angleze për nivelin B1 për studentët që kanë aplikuar deri më sot për mobilitet studentor Erasmus + në Riga Technical University në Latvi.

Testi do të mbahet më datë 14.03.2023.