Njoftim për studentët e FGJ-së për mbajtjen e provimeve të tetorit

LAJMËROHEN STUDENTËT E FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE (DEPARTAMENTI I GJEOLOGJISË, XEHETARISË DHE MATERIALE ME METALURGJI) SE PROVIMET E AFATIT TË TETORIT MBAHEN ME 28.10.2021 DHE 29.10.2021 PREJ ORËS 1400.

ME VENDIM TË SENATIT STUDENTËT KANË TË DREJTË TË PARAQESIN 2 (DY) PROVIME.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X