FakultetiLogo

Njoftim  për studentët e pranuar në vitin e parë – bachelor

Njoftohen studentët e pranuar në vitin e parë – bachelor (viti akademik 2020/21) se regjistrimi dhe fotografimi bëhet prej datës 08.10.2020 dhe zgjatë deri më 14.10.2020.

Në qoftë se kandidatët nuk përfillin afatet e parapara me konkurs konsiderohet se kanë hequr dorë nga e drejta e regjistrimit.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X