Njoftim për studentët e pranuar në afatin e parë

Njoftohen të gjith studentët e pranuar në afatin e parë se regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej dt. 03.09.2018 deri më 10.09.2018, prej orës 9:00 – 15:00.