Njoftim për temat e diplomave

Nga 12  deri më 20 shtator 2017, kërkohet nga studentët të cilët kanë përfunduar provimet, kanë përmbyllur procedurat administrative dhe kanë draftuar temën e diplomës, t’i dorëzojne temat e diplomave në formën fizike tek administrata e Fakultetit Ekonomik.