Njoftim për zgjatjen e afatit për pranimin e aplikacioneve

Bashkangjitur gjeni njoftimin për zgjatjen e pranimit të aplikacioneve për konkursin e shpallur më datën 17.09.2019.

Kliko këtu