Kampusi1

Njoftim – shërbimi i studentëve do të punojë edhe ditën e shtunë, (16 korrik 2022), për të pranuar dokumentet e aplikuesve

Ju njoftojmë se në UIBM shërbimi i studentëve do të punojë edhe ditën e shtunë, (16 korrik 2022), për të pranuar dokumentet e aplikuesve  sipas konkursit për pranimin e studentëve në UIBM.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X