Orari i provimeve për afatin e Tetorit

  1. Orari i provimeve për afatin e Tetorit 2015 është caktuar si vijon në tabelën e mëposhtme
  2.  Çdo student ka të drejtë t’i paraqes më së shumti 2 (dy) provime.

Orati i provimeve për afatin e Tetorit, kliko këtu