Orari i provimeve për afatin e Marsit (absolventë)- Fakulteti Juridik

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik se:
Afati i paraqitjes së provimeve: 22.03.2022 deri 24.03.2022, ora 16:00
Mbajtja e provimeve: 25.03.2022 – 31.03.2022 (duke filluar pasdite nga ora 14:00)
Vendosja e notave nga profesorët në SMU më së largu deri më 03.04.2022.
Bashkangjitur gjeni orarin e provimeve për afatin e Marsit: Orari

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X