IMG 3113

Orari i trajnimeve nga Qendra për Zhvillim të Karrierës

QZH-ja organizon trajnime me studentë për përgatitjen e Letrës Motivuese dhe CV-së. Ftohen studentët të marrin pjesë në këto trajnime që mbahen sipas orarit më poshtë:

 

Fakulteti Ekonomik: 04.03.2021 – ora 10:00

Fakulteti Juridik: 05.03.2021 – ora 11:00

Fakulteti i Edukimit: 08.03.2021 – ora 10:00

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore: 09.03.2021 – ora 12:30

 

Trajnimet mbahen në Amfiteatrin e Madh

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X