Orari i ligjëratave në Makineri Prodhuese dhe Inxhinieri Ekonomike

Këtu mund ta gjeni orarin e ligjëratave për vkitin akademik 2017/18 në Makineri Prodhuese dhe Inxhinieri Ekonomike në nivelin bachelor dhe master.

Kliko këtu: MAKINERI PRODHUESE DHE INXHINIERI EKONOMIKE, bsc HE msc-2017-2018