Orari i provimeve të afatit të Prillit, Informatikë Inxhinierike

Bashkangjtur gjeni orarin e provimeve për afatin e Prillit, në Fakultetin Inxhinieri Mekanike dhe Kompjuterike, programi Informatikë Inxhinierike.

Bachelor

Master