Organizohet ligjëratë e hapur për zhvillimin profesional të mësimdhënësve

Këtu mund ta gjeni njoftimin për organizimin e ligjëratës së hapur nga Fakulteti i Edukimit në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë me temë: “Zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe  dhe faza hyrëse në profesionin e mësimdhënies”.

Kliko këtu: LIGJERATE E HAPUR