Qatek

Organizohet simpoziumi “Praktika pedagogjike në programet e përgatitjes së mësimdhënësve: Sfida dhe Perspektiva”

Në kuadër të projektit të Erasmus+, QATEK “Towards quality oriented initial teacher education in Kosovo”,  me datën 15 mars  nga ora 10.00, organizohet  simpoziumi “Praktika pedagogjike në programet e përgatitjes së mësimdhënësve: Sfida dhe Perspektiva”.

Qëllimi i simpoziumit është që të  diskutohet rreth zhvillimit të praktikës pedagogjike në fakultetet që përgatisin mësimdhënësit e rinj, sfidave në realizimin e kësaj komponente të rëndësishme dhe perspektivave përmirësuese.

Në takim janë të ftuar  përfaqësues staf akademik të kyçur në zhvillimin e praktikës pedagogjike  të  katër Fakulteteve të Edukimit në Kosovë.