PER WEB

Prezantim online për stafin akademik lidhur me shfrytëzimin e platformave për mësim online

Në kuadër të zhvillimit sa më cilësor të mësimit online në umib, nga zyra e it-së, do të organizohet një prezantim online për stafin akademik për shfrytëzimin efikas të platformave për mësimin online.