BpB

Prezantimi i programit BPB Junior për studentët e Universitetit “Isa Boletini”- Mitrovicë

Programi BPB Junior për studentë të universitetit  të vitit të fundit apo sapo të diplomuar ofron mundësi të angazhimit të të rinjëve në trajnim dhe përgatitje profesionale nga stafi i bankës të specializuar në fusha të ndryshme të industrisë, për periudhë 3 muaj  në fusha të shumta dhe në ekipe të ndryshme.

Gjatë gjithë kohës në program, studentët do të kalojnë në një seri të moduleve të trajnimit, të cilat përqendrohen në aftësi të buta dhe profesionale që do të ndihmojnë të zhvillohen si punonjës të BPB-së dhe të krijoni një rrjet të madh të kolegëve, dhe më pas mundësi angazhimi në bankë.

Të intersuarit duhet të plotësojnë aplikimin online në link: https://www.bpbbank.com/karriera/jobs/bpb-junior/