Programi Specialist Fulbright 2019 i hapur për paraqitjen e kërkesave të projektit

Për Pranverën e Verës 2019, aplikacionet duhet të dorëzohen përmes portalit World Learning deri më 28 shkurt 2019. Për periudhën e vjeshtës / dimrit 2019, aplikimet duhet të dorëzohen përmes portalit World Learning deri më 30 Prill 2019.

Programi Specialist Fulbright në Kosovë është i hapur për institucionet prirëse të Kosovës për të paraqitur idetë e projektit për studiues dhe profesionistë të kualifikuar të SHBA. Programi jep grante për projekte që do të zgjasin nga 14 deri në 42 ditë. Projekti Pranverë / Verë 2019 Projekte nuk mund të fillojnë para 1 Qershorit 2019 dhe projektet për periudhën Vjeshtë / Dimër 2019 nuk mund të fillojnë para 1 Shtatorit 2019.

Shihni më shumë në: https://xk.usembassy.gov/fulbright_specialist/

Mirepriten aplikimet.