IMG 20220608 WA0000

Projekti i UIBM-së Equality through education – raising awareness of the rights of persons with disabilities i mbështetur nga ana e HERAS+ është duke vazhduar aktivitetet e tij të rregullta

Takimet e deritanishme kanë pasqyruar gatishmërinë e ekipit implementues të projektit dhe të partnerëve për të kuptuar gjendjen reale të personave me aftësi të kufizuara dhe nevojat me të cilat përballen ata. Kjo do të mundësohet përmes selektimit të fokusgrupit të studentëve dhe implementimit të një pyetësori me ta dhe me asistentet nga radhet e stafit akademik.

Në këto takime, poashtu, është konfirmuar se UIBM edhe përmes këtij projekti respekton diversitetin dhe në mesin e grupeve të punës përfshinë student dhe palë tjera të interest.

Projekti do të vazhdojë me aktivitetet e parapara deri në përpmbylljen e tij në tetor të këtij viti. UIBM, pervec shumë sferave tjera, përmes këtij projekti mbetet i përkushtuar për të shërbyer sa më shumë në komunitet.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X