IMG C0523aa069eb2f75ff3128da33a2dda4 V

Prorektorja për Buxhet dhe Financa prezanton kërkesën buxhetore të UIBM

Prorektorja për Buxhet dhe Financa Ajtene Avdullahi merr pjesë në takimin e caktuar nga kryesuesi i grupit punues z. Eman Rrahmani të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere në Kuvendin e Kosovës. Ajo prezantoi kërkesën buxhetore të UIBM për ndryshim të buxhetit në strukturën e investimeve kapitale e cila u vlerësua pozitivisht.

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X