Provimet për afatin e janarit mund të paraqitjen prej 10-20 janar 2019

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” se sistemi për paraqitjen e provimeve për afatin e janarit është i hapur prej 10 deri më 20 janar 2019.

Vërejtje: Për shkak të platformës së re të sistemit, studentët fillimisht mund të qasen në sistem me numër personal të letërnjoftimit si përdorues dhe si fjalëkalim. Pasi të qasen në sistem mund ta ndërrojnë fjalëkalimin.