Provimet për afatin e shtatorit mund të paraqiten prej 18 – 29 korrik 2017

Njoftohen studentët e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, se provimet për afatin e shtatorit (bachelor dhe master), mund t’i  paraqesin prej 18 deri më 29 korrik 2017.

Studentët nuk mund t’i paraqesin provimet e vitit dytë apo të tretë nëse kanë obligime të vitit paraprak si në studimet bachelor ashtu edhe në master.