Google Classroom 1

Pyetësor për profesorët që mbajnë mësimin në distancë

Instituti Pedagogjik i Kosovës  (IPK) ka marrë iniciativë që të realizoj një hulumtim me qëllim të mbështetjes së MASHT-it, duke siguruar të dhëna nga përvojat e profesorëve për mësimin në distancë, që ka ardhur si pasojë e rrethanave të krijuar nga Covid-19. Për këtë qëllim luten profesorët që të plotësojnë pyetësorin që gjendet në linkun:

Kliko ketu