QATEK has opened The Call For The Forthcoming Publication “Innovative Practices And Quality Assurance In Initial Teacher Education”

QATEK has opened the call for the forthcoming publication “Innovative practices and quality assurance in initial teacher education”

QATEK has opened the call for the forthcoming publication "Innovative practices and quality assurance in initial teacher…

read more
Zhvillohet Punëtoria E Radhës Nga Projekti QATEK- Udhëheqja E Mësuesit, Roli I Mësuesit Në Përmirësimin E Shkollës Dhe Përkrahja E Zhvillimit Të Nxënësve Dhe Të Mësuarit Efektiv

Zhvillohet punëtoria e radhës nga projekti QATEK- Udhëheqja e mësuesit, roli i mësuesit në përmirësimin e shkollës dhe përkrahja e zhvillimit të nxënësve dhe të mësuarit efektiv

Profesorët dhe asistentët e Fakultetit të Edukimit, në kuadër të aktiviteteve të parapara me projektin:…

read more
QATEK – Pranimi I Teksteve Universitare Që Pasurojnë Bibliotekën E Fakultetit Të Edukimit

QATEK – Pranimi i teksteve universitare që pasurojnë bibliotekën e Fakultetit të Edukimit

Në kuadër të aktiviteteve të projektit QATEK: Drejt një sistemi të orientuar për cilësi të…

read more
QATEK – Zhvillimi I Kapaciteteve Të Stafit Akademik Në Kërkimin Shkencor Në Përgatitje E Mësimdhënësve

QATEK – Zhvillimi i kapaciteteve të stafit akademik në kërkimin shkencor në përgatitje e mësimdhënësve

Në kuadër të projektit QATEK, në datat 17-18 janar u organizua sesioni i dytë i…

read more
Takim Me Përfaqësuesit E Studentëve Për Sigurimin E Cilësisë Në Fakultetin E Edukimit –  UIBM

Takim me përfaqësuesit e studentëve për sigurimin e cilësisë në Fakultetin e Edukimit – UIBM

Në ambientet e Fakultetit të Edukimit në UIBM,  sot është zhvilluar një takim i përbashkët…

read more
UIBM Pjesë E Punëtorisë Së Organizuar Nga Universiteti I Talinit Në Estoni

UIBM pjesë e punëtorisë së organizuar nga Universiteti i Talinit në Estoni

Në kuadër të aktiviteteve të projektit Erasmus + QATEK, rektori i Universitetit “Isa Boletini” në…

read more