Rektorati

Raporti për zhvillimin e mësimit sipas platformës online përmes Sistemit të Menaxhim Universitar- SMU

Bashkangjitur gjeni raportin për zhvillimin e mësimit sipas platformës online përmes Sistemit të Menaxhim Universitar- SMU.

Raporti