Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në afatin e dytë

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar në afatin e dytë do të bëhet prej datës 04.10.2018 deri më 10.10.2018, prej orës 9:00-15:00.