The University Library

Rektori Musaj merr vendim për vazhdimin e  procesit mësimor online në UMIB

Procesi mësimor online në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), vazhdon pa problem në të gjitha programet e gjashtë fakulteteve. Për këtë rektori, prof. dr. Alush Musaj, ka nxjerrë edhe një vendim pas konsultimeve me dekanët e njësive akademike, studentët, administratën, MASHT-in dhe në marrëveshje me Konferencën e Rektorëve.

Njoftimi për mësimin online

Vendimi i rektorit