Rektori i Universitetit “Isa Boletini”- Mitrovicë

Prof. Dr. Alush Musaj

Rektorat

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: alush.musaj@umib.net

CV – Shkarko-A.M

Fjala e rektorit: Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), me 6 fakultetet dhe 23 programet që ka, ofron një mundësi të jashtëzakonshme për të rinjtë që duan të studiojnë dhe të ecin në hap me botën e zhvilluar. Përvoja në shkencat teknike, bën që ky universitet ta shndërrojë Mitrovicën në kryeqendër të shkencës dhe shkencëtarëve të rinj në Kosovë. Drejtimet e reja shoqërore janë një mundësi më tepër për studentët. Ndërsa marrëveshjet për bashkëpunim dhe shkëmbime me universitetet ndërkombëtare kanë hapur një shteg tjetër që mund dhe duhet të shfrytëzohet prej studentëve dhe mësimdhënësve. Puna teorike e kombinuar me punën praktike e bëjnë UMIB-in një pikë referimi për të rinjtë që duan të jenë konkurrent në tregun e punës. Stafi i kualifikuar është garanci për të ardhmen e sigurt.

TAKIMET E REKTORIT
Organizata KUSA Ofron Mbështetje Për UIBM

Organizata KUSA ofron mbështetje për UIBM

Organizata KUSA do të ofroj mbështetje për Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM) për përgatitjen…

read more
Marrëveshje Për Trajnimin E Stafit Akademik Të UIBM Në Qendrën Për Përsosmëri Në Mësimdhënie Në UP

Marrëveshje për trajnimin e stafit akademik të UIBM në Qendrën për Përsosmëri në Mësimdhënie në UP

Stafi akademik i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë (UIBM), do të shfrytëzojë kapacitetet e Qendrës…

read more
Marrëveshje Bashkëpunimi Me Business Support Centre Kosovo

Marrëveshje bashkëpunimi me Business Support Centre Kosovo

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë  (UIBM) do të bashkëpunoj me Business Support Centre Kosovo (BSCK)…

read more
GIZ-i Vazhdon Mbështetjen Për QZHK-në

GIZ-i vazhdon mbështetjen për QZHK-në

GIZ - i  do të vazhdojë mbështetjen për Qendrën për Zhvillim të Karrierës (QZHK) në…

read more

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X