Rektori i Universitetit “Isa Boletini”- Mitrovicë

Prof. Dr. Alush Musaj

Rektorat

Rr. “Ukshin Kovaçica”, p.n.

40 000 Mitrovicë

Republika e Kosovës

E-mail: alush.musaj@umib.net

CV – Shkarko-A.M

Fjala e rektorit: Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), me 6 fakultetet dhe 23 programet që ka, ofron një mundësi të jashtëzakonshme për të rinjtë që duan të studiojnë dhe të ecin në hap me botën e zhvilluar. Përvoja në shkencat teknike, bën që ky universitet ta shndërrojë Mitrovicën në kryeqendër të shkencës dhe shkencëtarëve të rinj në Kosovë. Drejtimet e reja shoqërore janë një mundësi më tepër për studentët. Ndërsa marrëveshjet për bashkëpunim dhe shkëmbime me universitetet ndërkombëtare kanë hapur një shteg tjetër që mund dhe duhet të shfrytëzohet prej studentëve dhe mësimdhënësve. Puna teorike e kombinuar me punën praktike e bëjnë UMIB-in një pikë referimi për të rinjtë që duan të jenë konkurrent në tregun e punës. Stafi i kualifikuar është garanci për të ardhmen e sigurt.

TAKIMET E REKTORIT
Deputetja, Valdete Idrizi, Vizitoi UMIB-in

Deputetja, Valdete Idrizi, vizitoi UMIB-in

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, e ka pritur të hënën në…

read more
GIZ-i Ndihmon Me Pajisje Qendrën Për Zhvillim Të Karrierës

GIZ-i ndihmon me pajisje Qendrën për Zhvillim të Karrierës

Më qëllim të funksionalizimit të Qendrës për Zhvillim të Karrierës (QZH) në Universitetin e Mitrovicës…

read more
Rektori Musaj, Priti Në Takim Drejtuesit E Projektit HERAS Plus

Rektori Musaj, priti në takim drejtuesit e projektit HERAS Plus

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, prof.dr.Alush Musaj, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët ka pritur…

read more
KSHC-ja Dhe AKA-ja Ofrojnë Bashkëpunim Për Ngritjen E Cilësisë Në Arsimin E Lartë

KSHC-ja dhe AKA-ja ofrojnë bashkëpunim për ngritjen e cilësisë në arsimin e lartë

Rektori i Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë, Alush Musaj, ka pritur të premten në takim…

read more

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X