Rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Etika në biznes dhe Etika në kontabilitet dhe auditim për afatin shtator 2019

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit me shkrim nga lënda Etika në biznes dhe Etika në kontabilitet dhe auditim për afatin shtator 2019.

Kliko këtu