Rezultatet e provimit në lëndën “Etika në biznes”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e provimit në lëndën “Etika në biznes” në Departamentin “Menaxhment dhe Informatikë”.

Kliko këtu: Etika në biznes – MI