Rezultatet e provimit nga lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit nga lënda: Tregjet dhe Institucionet Financiare
*Konsultimet me studente mbahen me date 12.06.2020 ne kabinet nga ora 11:00-11:20.