Rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes, Mjedisi i biznesit, Menaxhimi i investimeve si dhe nga Sjellja organizative.

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes, Mjedisi i biznesit, Menaxhimi i investimeve si dhe nga Sjellja organizative.

Vendosja në biznes

Mjedisi në biznes

Menaxhimi i investimeve

Sjellja organizative