Rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes, Mjedisi i biznesit, Sjellja organizative, Statistika

Bashkangjitur gjeni rezultatet e provimit nga lënda Vendosja në biznes, Mjedisi i biznesit, Sjellja organizative dhe Statistika.

Kliko këtu