Rezultatet e testit I dhe II në lëndët: “Menaxhimi i investimve” dhe “Vendosja në biznes”

Këtu mund t’i gjeni rezultatet e testit I dhe II në lëndët: “Menaxhimi i investimve” dhe “Vendosja në biznes”.

Kliko këtu: Rezultatet e testit I dhe II – Menaxhimi i investimeve

Kliko këtu: Rezultatet e testit I dhe II – Vendosja në biznes