SEMS-i për paraqitjen e një provimi për absolventë hapet prej 30.11.2018 deri më 05.12.2018

Njoftoheni se SEMS-i për paraqitjen e një provimi për absolventë të nivelit bachelor dhe master,  hapet prej 30.11.2018 deri më 05.12.2018.