Simpozium

“Simpoziumi i 17-të Ndërkombëtar i përpunimit mineral”, 15 – 17 Dhjetor, Stamboll, Turqi

Bashkangjitur gjeni qarkoren e parë të Simpoziumit Ndërkombëtar të Përpunimit Mineral që do mbahet me datat 15-17 Dhjetor në Turqi.

Qarkorja

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X