Prorektor za nastavu, studentska pitanja i naučna istraživanja

Prof. Dr. Izet Zeqiri

Rektorat

Ul. „Ukshin Kovaçica“, b.b.

40 000 Mitrovica

Republika Kosovo

E-mail: [email protected]

CV – Download

Prorektor za budžet i finansije

Prof. Ass. Dr. Ali Sadiku

Rektorat

Ul. „Ukshin Kovaçica“, b.b.

40 000 Mitrovica

Republika Kosovo

E-mail: [email protected]

Prorektor za međunarodnu saradnju i razvoj kvaliteta

Prof. Ass. Dr. Rifat Morina

Rektorat

Ul. „Ukshin Kovaçica“, b.b.

40 000 Mitrovica

Republika Kosovo

E-mail: [email protected]

CV – Download